Amacım/neden ve kimlere tohum dağıtıyorum?


Amacımın ne olduğuna "Organik Heykel mi?" adlı sayfamda daha kapsamlı yer vermiştim.  Organik Heykel Projesi kapsamında yapmaya çalıştığım, daha çok kendi ihtiyacını karşılamak isteyen bireylere ya da ailelere maddi bir karşılık beklemeksizin kendi ürettiğim ya da güvenilir üreticilerden edindiğim evladiyelik/atalık organik tohumları dağıtıyorum. 

Peki neden tohum dağıtıyorum? Çünkü, inanmadığım ve savunmadığım, tarımdaki GDO'lu/hibritli/melezleştirilmiş tohumculuğa, endüstriyel tarımın ve gıda sektörünün insan sağlığını tehdit eden boyutuna bir karşı duruş sergilemenin gerekliliğine inanıyorum. Sürekli söylenip, sızlanmak yeterince can sıkıcı. Böylece bir dayanışma yaratmak, dönüşüm sağlamak ve sürdürülebilir, kendi kendine yetebilir bir kültür oluşturmada bireysel bir katkıda bulunmayı istiyorum. Belki küçük, belki sembolik ...

Organik Heykel Projesi' nde tohumlar ücretsiz dağıtılır. Aynı kişilere sadece iki kez tohum verilir. Bir üçüncüsü olmaz. Bunun nedeni, tohum verdiğim "tohum alıcılarından" önemli bir beklentim olmasıdır: Tohumların aslını koruyarak üretim yapmaları ve tüketim ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi, bu üretimlerinden elde ettikleri bir kaç meyveden kendilerine tohum çıkarmalarıdır. Böylece  bir sonraki yıl kendi tohumlarından üretim yapabilmeleri sağlanabilir. Alıcıların, kendi kendine yetebilecek, bağımsız bir sistem oluşturmaları ya da bunun için çalışmaları Organik Heykel için arzulanan bir başlangıçtır. Tohum alıcılarının kendilerine yeterlik kazandıktan sonra ellerindeki fazla tohumları paylaşmaları ne kadar güzel olur.